Yoga och ridning

 

De flesta ryttare är väl införstådda med att ridning innefattar kroppsmedvetenhet.

Andning, balans, symmetri, koordination, mjukhet, styrka, avspänning och koncentration är delar i yogan som ryttaren också har hjälp av. 

 

Likhet
Det finns en stor likhet mellan  yoga och ridkonsten. Balans och rytm är viktiga delar i båda. En graciös mjukhet i kombination med styrka. När allt stämmer och liksom flyter fram som en våg, lätthet.

Du lär dig respektera din kropp och lyssna till den. En ryttare som utövar yoga kommer att förstå sig själv och sin kropp bättre och därför också förstå sin häst och dennes kropp bättre! Den gör dig ödmjuk och lyssnande både till dig själv - din "dagsform" - och detsamma inför din häst.

 

När du märker att du själv kanske har väldig svårt med en rörelse till ena sidan och väldigt lätt till den andra, så kanske du lättare förstår att din häst tex har svårare för den ena galoppen, eller en speciell sidvärts rörelse... Det är kanske inte hästen som har svårt! Det är kanske människan, inte alltid förstås men ofta.

 

Kotpelaren
I yogan arbetar man uttalat med bla "alignement of the spine" alltså ungefär; kotpelarens placering i linje, linjering av ryggraden. Att musklerna skall hålla skelettet på plats och därmed avlasta lederna - genom långsam övning, på ett mjukt sätt i kombination med speciell andnings teknik. Det får ta kroppens tid, vilket är olika för var och en, beroende på fler saker som tex. fysik, tidigare erfarenheter, mm.

 

För mig är det just så också i Kraftskapande Ridkonst®, kotpelarens placering i linje, att hästen får arbeta fritt, på ett mjukt sätt, i harmoni och balans. Användande sig av rätt muskler vid rätt tillfälle.

 

Frihet

Att frigöra vissa muskler för att kunna bruka andra. Att spänna rätt muskulatur i exakt avvägd tonus, varken mer eller mindre än som behövs, att alla andra muskler är redo - på kanske mindre en tiondels sekund - att aktiveras vid behov för att stötta. Att kunna kontollera muskulaturen så precist och ändå ha sinnet i ett totalt fokus vilande i avspändhet. Det inger trygghet och frihet, både i kropp och själ. Detta är för människan och hästen.

 

Alla ryttare har nytta av att träna något med kroppsmedvetenhet, om det så är tex. dans, kampsport, klättring, gymnastik eller yoga -välj bara något du gillar och har glädje av!

 

Citat från en yoga bok

"Övningarna riktar in medvetandet på det inre förverkligandet istället för beroende av yttre omständigheter..."

Så är denna ridkonsten för mig.

 

Birgitta ger kurser i yoga/ridning eller bara yoga, kontakta henne för mer info.

 

Bhujapidasana? En ställning i yoga... nej men det är Karamelle i levad vid hand. Fotot får ej kopieras.