Mer om yoga

Ordet yoga kommer från sanskrit "yuga" = att binda ~ förening, integrering som tidigare nämts. En integrering av kropp och medvetande - att ej vara "I huvudet" utan i kroppen!

 

Det finns flera olika grenar av yoga här följer några exempel: 

 

Hatha yoga är fysiska rörelser (asthanga yoga är hatha yoga) - är en del i flera yoga stilar. Kundalini yoga aktiverar kundalini kraften, den så kallade livsenergin med tex visualisering, mantran, kroppsställningar. Gnana yoga - meditation, Bhakti yoga - hängivenhet. Bikram yoga - hatha yoga som utövas i mycket varma lokaler, bara för att nämna några få av alla stilar som finns. Hos flera yoga former ingår olika delar. Meditation återkommer i alla yoga former.

 

 

Ordet Ashtanga är av två delar där "asht" syftar till åtta och anga till gren/del eller lem. Sammantaget blir det alltså de åtta delarna som yogan baseras på. Dessa beskrivs i Yogasutra som skrevs av Patanjali mellan 400 och 200 Fkr.

 

 

Yoga - lite historia och bakgrund
Ashtanga Yoga återupptäcktes av Sri. T.Krishnamacharya och hans lärljunge Sri.K. Pattabhi Jois på 1930-talet i Indien. De fann mycket gamla, kanske glömda papyrusdokument i Calcuttas universitetsbibliotek. Dokumenten visade sig innehålla hundratals Hatha yoga övningar(fysisk gymnastik) beskrivna på Sanskrit som nu utgör serierna i Ashtanga yoga. Manuskriptet som hittades bär namnet Yoga Korunta och man gissar att det yogasystem det beskriver härrör från för mer än 5000 år sedan. Sri.K. Pattabhi Jois har vigt sitt liv för att förmedla Ashtanga yogan till omvärlden. När han var över 80 år hade han fortfarande ca 70 elever varje dag. Han dog för några år sedan. 1974 kom Ashtanga Yoga till väst genom hans lärjunge David Williams, Hawaii.

 

 

Härlig träningsform och automatisk terapi
Ashtanga Vinyasa yoga är ett sant utforskande av kopplingen mellan kropp och själ samt en härlig träningsform. Denna, den nya tidens träningsform, skapar samtidigt kondition, smidighet, styrka, balans, kroppsmedvetenhet, självinsikt och koordination. Den medvetna och aktiva andningen håller kroppen varm i alla övningar samt aktiverar och balanserar kroppens alla meridianer (energibanor). Genom ökad kroppslig rörlighet och flexibilitet upplevs ofta ökad personlig kraft, frihet och inre harmoni samt en känsla av att vara ett med sig själv.

 

Vem kan träna?
De flesta kan träna denna yoga form. Det handlar om att lära sig släppa på prestation och att ej döma sig själv!

 Just Ashtanga yoga har visat sig vara bra för personer med ryggbesvär, huvudvärk, migrän, stressproblem, dålig hållning, reumatism, m.m. Du bör ha normal rörlighet i kroppen och ej vara i extremt dålig kondition. Alla börjar på sin egen nivå. Vi arbetar mycket med att acceptera dig själv som du är - just nu. Det är oftast bland det svåraste - vi dömer oss själva snabbare än andra. Det bästa brukar var att prova så kan du själv se om det är något för dig! Om du har några fysiska problem/skador konsultera din läkare i först.

 

Vad gör man?
Ordet yoga är för många förknippat med religion eller en bild av en mager sk. "guru" med skägg som sitter med benen i kors och mediterar. Riktigt så fungerar inte denna yoga gren - det finns många olika stilar av yoga. Vi rör oss mycket, intar olika positioner för att påverka olika kroppsdelar och organ. Du blir rejält svettig och kommer garanterat finna många nya muskel grupper! Vi tränar koncentration och andning. Det är både förebyggande och terapi om du redan har problem. Vi lär ut den första serien av rörelser som heter chikitsa. När vi tränar har vi vanliga träningskläder - ej för hårt åtsittande och vi är barfota. Vi avslutar alltid med avspänning - det är viktigt efter ett yogapass.

 

Det finurliga - terapi och diagnos
Denna yoga formen är både terapi och diagnos i ett. Varje övning har ett speciellt syfte, påverkar särskilda organ och delar av din kropp och själ. Just de övningar som du har svårt för är också de övningar du behöver bäst!

 

I början

Yoga kräver inte bara en fysisk styrka utan också en mental styrka - den kräver att man arbetar med sig själv. Din kropp är inte van vid dessa ställningar och positioner - den kommer att reagera på ett eller annat sätt! Flera yoga utövare beskriver hur de - trots att de bara tränar detta en gång per vecka - märker hur de kommer längre och längre i de olika övningarna. De upplever en ökad personlig kraft. Ökad rörlighet och styrka. De känner sig mer glada och positiva, ökat självförtroende och bättre sömn är vanliga reaktioner.

 

Skillnaden på denna yoga form och andra

Kontinuiteten i rörelsen, synkroniserad andning, sk. vinyasa  i fullständig uppmärksamhet, hetta, andningskontroll - nyckeln till medvetande utveckling.

 

Vinyasa och andning
"Vi" direkt översatt från sanskrit betyder "att gå" ,"att röra sig". Nyasa betyder "placerande", "grundlägga". Vinyasa är att synkronisera andning och rörelse som är speciell för denna yoga form. Andningen skall ske genom näsan men djupt ner på "baksidan" av halsen, nära glottis (röstspringan) och därmed produceras ett väsande ljud som utövaren också skall fokusera på. Andningen hjälper till att fokusera inåt, den ger utövaren mer syre och kan därmed ge mer energi och kraft.

 

Bandhas- maglås, rotlås samt blickpunkter
Det som kallas bandhas - på svenska kroppslås - är mycket viktigt redan för en nybörjare. Detta för att träningen skall bli säker och inte påfresta kroppen på ett felaktigt/skadligt sätt. Dessa s.k. "lås" är nära ihopkopplade med den speciella andningen(ujjayi). Syftet med Ashtanga Vinyasa yoga är medvetande utveckling, minskning av egot, för att så småningom kunna släppa det helt.

 

 

Brahma, Shiva och Vishnu

Till de åtta delarna                             Tillbaka

 

"Övningarna riktar in medvetandet mot det inre sökandet efter förverkligande i stället för beroende av yttre omständigheter."


 

citat ur Asthanga yoga av Juliet Pegrum

Shiva - skaparen och förstöraren
Shakti