Ashtanga yoga

Ordet yoga är sanskrit och betyder att ena/förena, förening.
Yogans mål är ökad självinsikt. Yoga handlar om att vara näravarande i nuet, med hjälp av andning, balansera sinne och kropp, genom olika rörelser och positioner bl.a.

 

Det finns flera olika former av yoga vars utövning är ganska olika men målet är detsamma - självinsikt och medvetande utveckling.

 

Den formen av yoga som vi utövar är ashtanga yoga och tilhör den gren som kallas Hatha yoga.

 

Ashtanga yoga är en yoga form som kommer från Indien. Den består av ett flödande antal rörelser där andningen och koncentrationen inåt spelar stor roll. Den kombinerar fysisk och mental träning på ett kraftfullt sätt. Den tränar, styrka, balans, stretching, koncentration och avspänning på en gång. Många utövare upplever en ökad styrka, bättre hållning och tillgång till mer energi, ökat självförtroende bl.a. Synkroniseringen av andning och rörelse är speciell för ashtanga yogan, den kallas vinyasa. 

Den första serien heter chikitsa och arbetar med balansering, linjering av ryggraden, renande av kropp och sinne. Övningarna renar och aktiverar energi kanalerna och energi centren, olika ställningar har en terapeutisk effekt på olika delar av kroppen.

 

 

Yoga är en hyllning till livet och ser den gudomliga gnistan i alla levande varelser.

"Det är hjärtat, inte hjärnan som kan förstå mysterier. "

"Yoga är frihet från själsliga störningar."