Kurser

Birgitta ger endagars kurser i ridkonst.

 

Hon har fr.o.m. 2006 övergått till mestadels endagarskurser, men håller även några tvådagarskurser samt special kurser - se kursschema för mer info

 

Endagars kurs innefattar 2 lektioner med häst, vara deltagare till fots på övriga ekipages lektioner, samt möjlighet till individuella frågor i samband med lunch.
På endagars kurs ingår ej någon teori timme, men den "bakas in" under dagens lopp. Framförallt under lektioner på fm. Så om s.k. "fotfolk" deltar så bör de komma och åtminstone vara med på fm, gärna hela dagen. För mer info kontakta oss eller se kursschemat.

 

Samverkan - Sir Louie, Sara och Birgitta en vinterdag i Sundsvall
Kurs i Borås hos Borgströms. Catarina, Thilda och Birgitta
Helena Kardefält med Pricken
Isabelle och Winston